Regulamin Sali Zabaw

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W DZIECIĘCEJ KRAINIE- KUBUŚ

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE.

Zdrowie i życie dzieci przebywających w naszym obiekcie jest dla nas najważniejsze. Bezwzględnie przypominamy, że odpowiedzialność za Państwa dzieci pozostaje po Państwa stronie.

Personel sali zabaw oraz animatorzy NIE ODPOWIADAJĄ za zdrowie i życie dzieci będących na terenie sali zabaw.

 

 1. Sala Zabaw Dziecięca Kraina- KUBUŚ jest przeznaczona dla dzieci od 4 m.ż. do 10 lat.
 2. Dzieci wchodzą na salę zabaw tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego ścisłą opieką. Opiekun lub rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w Sali Zabaw KUBUŚ.
 3. Z dzieckiem, za które została uiszczona opłata za bilet wstępu, na teren Sali Zabaw może wejść maksymalnie 2 opiekunów.
 4. Szatnia dla dzieci i dorosłych jest niestrzeżona. Sala Zabaw KUBUŚ nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty, pozostawione w szatni obiektu.
 5. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetkach, obuwie i okrycie wierzchnie pozostawiając w szatni.
 6. Rodzice, opiekunowie wchodzą w skarpetkach bądź zakładają ochraniacze na obuwie.
 7. Uczestnicy zabawy zdejmują również i odkładają w bezpieczne miejsce: okulary, łańcuszki, kolczyki, zegarki, pierścionki itp. ostre rzeczy które mogą zranić dziecko. Opróżniają kieszonki ubioru dziecka. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw, KUBUŚ nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 9. Wymaga się, aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby w szczególności zakaźnej.
 10. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 11. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 12. Przebywające na Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.
 13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw KUBUŚ, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy bezzwłocznie złożyć pisemne oświadczenie, oraz opinię lekarską, które należy wręczyć personelowi za potwierdzeniem odbioru.
 14. Wszelkie zdarzenie nie zgłoszone w sposób określony powyżej, uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw KUBUŚ.
 15. Na teren obiektu nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.
 16. Przekąski i napoje zakupione w kawiarence należy spożywać tylko i wyłącznie przy stolikach.
 17. Apteczka znajduje się w recepcji oraz w Kubusiowym Kąciku.
 18. Zarządzający, nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw KUBUŚ wynikające z działania sił wyższych np. brak dostawy energii elektrycznej.
 19. Wchodząc na teren obiektu Klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką (monitoring), a także na zapis wizerunku dziecka, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie i udostępnienie go na stronie Sali Zabaw KUBUŚ oraz na portalu społecznościowym FB.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI ZABAW KUBUŚ:

 • korzystamy za wszystkich urządzeń sali zgodnie z jego przeznaczeniem
 • nie biegamy po obiekcie
 • na trampolinie, batucie może skakać wyłącznie jedna osoba
 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą
 • nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni głową w dół
 • nie wchodzimy na zjeżdżalnie od strony pochyłej
 • nie skaczmy z konstrukcji zabawowej /nawet do basenu z piłkami/
 • nie wnosimy do konstrukcji zabawowej zabawek
 • nie wnosimy jedzenia oraz napojów do strefy zabawowej
 • na zjeżdżalni może przebywać jednocześnie tylko jedno dziecko
 • nie wynosimy piłeczek z basenu
 • nie popychamy innych dzieci
 • nie jemy, nie pijemy i nie żujemy gumy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia
 • nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Sali Zabaw
 • nie wchodzimy na krzesełka i stoliki
 1. Wykupienie biletu, karnetu jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją Regulaminu oraz Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw. 
 2. Właściciel i personel Sali Zabaw KUBUŚ nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu i zasad bezpiecznego korzystania z sali zabaw. Za bilet zakupiony, ale nie wykorzystany KUBUŚ nie zwraca pieniędzy.
 3. Wszyscy odwiedzający i przebywający na terenie Sali Zabaw KUBUŚ zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu i Zasad Bezpiecznego Korzystania z Sali Zabaw.