Regulamin organizacji przyjęcia urodzinowego

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami organizacji i rozliczania przyjęć urodzinowych. Zależy nam na pełnym zrozumieniu zasad współpracy dla zapewnienia sprawnej i szybkiej obsługi.

 • Minimalna liczba gości to 10 – w przypadku mniejszej liczby obowiązuje opłata jak za 10 osób
 • Dzieci do 1 r.ż. za wstęp płacą 10zł za osobę
 • Zadatek w kwocie 100zł jest bezzwrotny w przypadku z rezygnacji z przyjęcia
 • Solenizant nie jest wliczany w opłaty urodzinowe (z wyjątkiem urodzin wieczornych)
 • W przypadku organizacji urodzin łącznych (do 2 solenizantów) jubilaci nie są wliczani w opłaty urodzinowe, każdy dodatkowy solenizant liczony jest jako gość (z wyjątkiem urodzin wieczornych)
 • Obowiązuje wejście na teren Sali zabaw w proporcji 1 opiekun (osoba dorosła) dla 1 zaproszonego dziecka oraz 2 opiekunów do solenizanta. W przypadku większej ilości osób dorosłych prosimy o niezwłoczną informację w recepcji Sali zabaw. Osoba decydująca poinformuje czy będzie możliwość wejścia większej ilości osób na teren Sali zabaw w wyznaczonym dniu przyjęcia urodzinowego.
 • Za większą liczbę gości dorosłych personel może pobrać opłatę w wysokości opłaty za gościa urodzinowego (18- 20 zł)
 • Wejście na Salę zabaw wyłącznie w czystych skarpetach- zakaz wchodzenia na boso lub w butach
 • Cena obejmuje 2- 2,5 godziny przyjęcia oraz czas na przygotowanie sali do urodzin (15 minut przed imprezą) i sprzątnięcie sali po urodzinach (do 15 minut). Każdy dodatkowy czas pobytu dzieci w obiekcie, będzie dodatkowo opłacany przez Klienta (zgodnie z cennikiem wejść indywidualnych)
 • Wstępna rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego przyjęta telefonicznie lub osobiście ważna jest 2 dni (nie uwzględniając dnia przyjęcia rezerwacji). Potwierdzenie rezerwacji tylko i wyłącznie po wpłacie zadatku w recepcji Sali zabaw
 • W przypadku organizacji przyjęcia z własnym poczęstunkiem- dostarczenie przekąsek i ich rozłożenie we własnym zakresie, a także sprzątnięcie stołu po imprezie wraz z wyniesieniem śmieci
 • W przypadku wynajęcia opiekuna sali urodzinowej- opiekun zobowiązany jest do rozłożenia przekąsek, sprzątnięcia ze stołu po imprezie oraz wyniesienia śmieci
 • Możliwość wniesienia własnego tortu bądź ciast dla rodziców tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu zakupu. Nie ma możliwości wniesienia własnoręcznie robionych wypieków
 • Zakaz wnoszenia własnych gorących napojów, piniaty itp. oraz wprowadzania własnych animatorów i włączania muzyki
 • Do ostatecznej ceny doliczony będzie koszt stanowiący różnicę pomiędzy liczbą zaproszeń wydanych a liczbą przybyłych gości na uroczystość (4zł za zaproszenie). W przypadku zwrócenia nie użytych, czystych zaproszeń opłata nie będzie naliczana
 • Napoje gorące podajemy wyłącznie w kawiarni (z wyjątkiem gdy zostanie wynajęta druga sala urodzinowa dla rodziców
 • Podczas przyjęcia z animacją realizowane są gry i zabawy integracyjne, zręcznościowe, malowanie buzi bądź tatuaży na ręku, modelowanie balonów, maty z planszami do gry (animacje są realizowane w zależności od wieku dzieci). Dodatkowo animatorzy pomagają przy przebiegu całego przyjęcia tj. podanie i krojenie tortu, nalewanie szampana, odśpiewanie urodzinowego 100 lat
 • Animatorzy oraz pozostały personel Sali zabaw nie sprawuje w trakcie imprezy opieki nad dziećmi, animatorzy organizują dzieciom jedynie zabawę- odpowiedzialność pozostaje po stronie zamawiającego imprezę lub wskazanego opiekuna wyznaczonego do sprawowania nadzoru nad gośćmi i solenizantem
 • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania animacji lub zmiany osoby prowadzącej oraz programu animacyjnego w przypadku szczególnym tj. choroba animatora lub inne zdarzenia losowe
 • W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie również prawo do zmiany sali urodzinowej lub też przełożenia imprezy na inny dostępny termin uzgodniony przez strony
 • Mają również zastosowanie ogóle zasady regulaminu sali zabaw, w tym szczególnie pełna odpowiedzialność materialna za umyślne zniszczenia, zabrudzenia wyrządzone w przypadku niedopilnowania gości urodzinowych

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE.

         Zdrowie i życie dzieci przebywających w naszym obiekcie jest dla nas najważniejsze. Bezwzględnie przypominamy, że w myśl regulaminu, który Państwo zaakceptowaliście WYŁĄCZNA odpowiedzialność za Państwa dzieci oraz gości przybyłych na imprezę do Państwa dzieci (pozostawionych samodzielnie bez opieki swoich rodziców czy pełnoletniego opiekuna) pozostaje po Waszej stronie.

 

Personel sali zabaw, a nawet animatorzy prowadzący zabawę podczas imprezy na Państwa zlecenie NIE ODPOWIADAJĄ za zdrowie i życie dzieci będących na imprezie urodzinowej pod Państwa opieką.

 

Dlatego bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne i rozsądne korzystanie z urządzeń i pomieszczeń obiektu, a szczególnie akcentujemy najczęstsze problemy związane z niewłaściwym użytkowaniem m.in.:

– zbyt duża liczba dzieci skaczących na trampolinie- skakać może wyłącznie jedna osoba na jednym batucie,

– wchodzenie na bandy (poręcze), popychanie dzieci z góry, zjeżdżanie jeździkami ze ślizgu urządzeń,

– niewłaściwe korzystanie ze zjeżdżalni basenów z piłkami (tyłem, zeskakiwanie, skakanie itp.),

– wchodzenie “pod prąd” po ślizgach do góry,

–  bieganie po obiekcie (przypadki zderzenia się dzieci, wpadania na wyposażenie itp.),

– wchodzenie na siatki labiryntów, szczególnie od zewnętrznej strony,

– spadki z uchwytów ścianki wspinaczkowej i drzewa do wspinania ze względu na zrzucanie się wzajemne dzieci z urządzeń, popychanie, ciągnięcie za nogi itp,

– zatrzaskiwanie się w toalecie będące skutkiem niewłaściwego zamykania drzwi.

 

SZCZEGÓLNIE PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY ZE WZGLĘDU NA WYSOKIE RYZYKO ZADŁAWIENIA LUB ZACHŁYŚNIĘCIA, DZIECI W ŻADNYM PRZYPADKU POZA SALKĄ URODZINOWĄ, ZWŁASZCZA W TRAKCIE ZABAWY NIGDY NIE:

– żuły gumy,

– jadły lizaków,

– jadły przekąsek,

– piły napojów.

Prosimy o nieprzynoszenie twardych słodyczy stanowiących szczególne ryzyko.

        

Jednocześnie zwracamy uwagę na odpowiedzialność finansową związaną z niewłaściwym użytkowaniem zabawek, zniszczenie czy kradzież wyposażenia, a także umyślne zabrudzenia obiektu przez uczestników imprez okolicznościowych.

W tym szczególnie w zakresie zwracamy uwagę na:

– korzystanie z jeździków i innych zabawek (m.in. materace piankowe, bujaki piankowe, domki z wyposażeniem dla dzieci w pierwszej części sali zabaw) przez zbyt duże i ciężkie dzieci (jeździki są dla dzieci do lat 5),

– zabawy drobnymi zabawkami z salki dla najmłodszych przez dzieci powyżej 3 lat,

– wynoszenie i gubienie oraz niszczenie drobnych zabawek z salki dla najmłodszych.